Üks Accessi töövahendeid on kustutuslause.
Right and Wrong, Good and Bad, POD and POC, All 9, Shorts, Boys, POVADs, and
Beyonds
(eestikeelne kustutuslause: Õige ja Vale, Hea ja Halb, POD ja POC, kõik 9, lühidalt,
poisikesed, POVADs ja veel™).
Accessi kustutuslause™ on nagu võlukepike. Kas sa oled kunagi soovinud olla
võimeline muutma asju, paludes neil lihtsalt muutuda? See on see, mida
kustutuslause teeb.

(eesti keelsete subtiitritega)

See kustutuslause on kavandatud selleks, et kutsuda pinnale energiad ning need siis
kustutada. Detailsemalt on see lahti seletatud baasklassis, kuid lisatud siia, et
saaksid kogeda natukene seda, mida Access endast kujutab ning aidata sul õppida
barse. Õnneks ei pea sa seda mõistma, et see töötaks. See on kavandatud
mööduma sinu loogilisest meelest. Kui su loogiline meel suudaks lahendada kõiki
neid asju, mis sinu elus ei toimi, siis kas ta poleks seda juba teinud? See
kustutuslause on kujundatud nii, et see pääseks ligi sinu „hullumeelsele meelele“, kus
peituvad kõik vastused elu kohta, mida sa lood.

Lühidalt öeldes, mida kustutuslause küsib, on see, mille kohta lood ebateadlikkust ja
mis hoiab sind kinni selles reaalsuse osas, mida sooviksid muuta. Selleks, et mingi
asi sinu jaoks ei toimiks, tuleb sul olla valmis mitte tajuma, teadma, olema või vastu
võtma mingit aspekti sellest. Kustutuslause on loodud selleks, et see mööduks sinu
mõtlevast loogilisest meelest. See on kavandatud nii, et ta annaks sulle rohkem
teadlikkust ja rohkem oskusi toimida teadvusest, isegi kui sa ei mõista neid sõnu ja
kui sa tunnetuslikult ei tea, mis täpselt seda piirangut loob.
Küsimuse eesmärk on esile tuua nii palju piirangute ja hinnangute energiat kui
võimalik selle kohta, mida sa puhastad ning seejärel paisata see kustutuslausega
eksistentsist välja.