Kes on Kalpana?

Kalpana on Hollandis sündinud Lõuna-Indiast pärit vanemate laps. Ta kasvas üles peres, mis oli kolme keelne. Ema rääkis enamasti tamiili dialekti, isa tamiili ja inglise keelt ning vennaga rääkis Kaplana hollandi keelt. Kalpana isa oli keemia insener ja ema käivitas esimese India tantsu kooli Hollandis. Nende kodune elu oli hindi kultuuri keskne. Vanem vend õpetas talle kuidas tulla toime keskkonnaga, mis oli väljaspool kodu.

 

Kalpana vanemad olid mõõdukalt religioosselt meelestatud, mis võimaldas tundma õppida Hindi tähtpäevi ja kombeid. See andis Kalpanale taju loomulikust seotusest loodusega, millel on suur roll hindi kultuuris ja traditsioonides.

 

Vanemad julgustasid Kapana uudishimu universumi ja inimvõimete avastamises. See oli eeltöö, mis on lubanud Kalpanal tänase päevani jääda uudishimulikuks ja avastajaks. Avastada rohkem kui see reaalsus peab võimalikuks, huvituda sellest, mis on kaugemal sellest reaalsusest.

 

Kalpana ei põgenenud küsimuste eest, kes ma olen? Kas hindi või hollandlane? Mida ma tõeliselt ihaldan? Miks ma siin olen? Need küsimused saatsid teda sotsioloogia õpingutes ja hiljem kultuuri antropoloogia magistriõppes. Ja lõpuks nagu ta ise on öelnud… see juhtis ta Access Consciousnessini, kus kõik asjad loksusid paika.

 

Tegelikult tutvustas Access Consciousnessi Kalpanale tema isa.

Ta saatis ühe helisalvestise Kalpanale öeldes, „Ma arvan, et see meeldib sulle.“

Nad hakkasid teineteisele jagama erinevaid materjale, mis neile kätte juhtus. Sellega tuli kaasa isegi Kalpana abikaasa, kes muidu ei ole olnud huvitatud sellistest asjadest ja nii nad jõudsid mõned kuud hiljem koos esimesse Access Consciousnessi klassi.

 

Kalpana hakkas esimest klassist peale neid tööriistu lisama oma ellu ja töösse. See algas elevusega ning resoneerus nii tugevasti Kalpanaga oli nii lihtne ja mõjus ja samas nii radikaalne ja maailma muutev, et sellest sai elamise ja olemise viis.

 

Kalpana elu enne Access Consciousnessi oli juba hea: Tal oli imeline abikaasa ja abielu, mis toimis. Karjäär tantsija ja koreograafina oli tõusuteel. Ja pärast seda kui Access Consciousness tuli ta ellu läks kõik plahvatuslikult suuremaks.

 

Kalpana vaimustus Access Consciousnessist nii palju, et temast sai sertifitseeritud vahendaja. Algselt ta arvas naiivselt, et tantsimine on tema esimene töö ja Access teine. Peagi ta mõistis et see ei tööta selliselt, Kui sa valid teadvuse, siis imendub see igasse sinu elu valdkonda ja see ei saa olla teine töö. Access Consciousness on elamise viis. Ta hakkas vahendama klasse ja nähes kuidas muutused ilmusid, täitis see Kalpana täunulikkuse ja rõõmuga. Ja vahendamise äri kasvas.

 

See ei tähenda, et tema tantuga seotud karjäär oleks tahaplaanile jäänud – vastupidi. Ka see arenes jõuliselt edasi ja sellest kujunes välja Kalpana enda tantsukompanii Kalpanaarts.

 

Otsijana ta teab, et ei ole olemas lõppsihti on ainult jätkuv avardumine ja avanemine rohkemale. Teadvus on alati võimas, maagiline ja alati panustav neile, kes on valmis vastu võtma. Kalpana on vastu võtnud kutse olla iga päev suurepärasem. Ja nüüd ta laiendab seda kutset sulle. Kas sa võtad vastu Kalpana kutse?

 

Kalpana tuleb Eestisse 20-22. august läbi viima 3-päevast kehaklassi

eeltingimused: Access Bars, Foundation/Põhialused

https://www.accessconsciousness.com/en/class-catalog/body-classes/3-day-body-class/Access-3-Day-Body-Class_637537306493981059/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *