Ma võtan teadmiseks, et Access Consciousness LLC võib teha video- ja/või audiosalvestusi klassist, milles osalen.

Käesolevaga annan Access Consciousness LLC-le tähtajatu õiguse kasutada praegu ja edaspidi mis tahes meedias selliseid video-ja / või helisalvestisi, kus esineb minu nimi, välimus ja/või hääl. Kõnealuse meedia hulka võivad kuuluda ka lühendatud või töödeldud versioonid salvestistest, mida Access Consciousness LLC-l on õigus levitada, müüa ja kasutada mis tahes moel ning vastavalt Access Consciousness LLC äranägemisele. Käesolevaga loobun õigusest kontrollida või heaks kiita selliste salvestiste mis tahes versioone, sealhulgas lõppviimistletud versioone ja võimalikke kirjalikke koopiaid, mis mainitud salvestistega võivad kaasneda.

Olen eelpool toodud video-/audio salvestuste avaldamise tingimused läbi lugenud ja neist tingimustest täielikult aru saanud. Ühtlasi mõistan, et siinkohal loobun ma olulistest õigustest, sealhulgas oma õigusest pöörduda kohtusse ning mistahes õigustest tasudele või hüvitistele materjalide/toodete müügist või kasutamisest Access Consciousness LLC või tema partnerite, tütarettevõtete, õigusjärglaste ja kohusetäitjate poolt mis tahes eesmärgil.

Ma kinnitan, et nõustun eelpool toodud tingimustega täielikult ja vabatahtlikult ning minupoolne elektrooniline registreerimisavalduse vormi kinnitamine veebilehel www.accessconsciousness.com annab Access Consciousness LLC-le täieliku ja tingimusteta vabastuse igasugusest vastutusest suurimas seadusega lubatud ulatuses.